Somnofilija

Definicija

Definicija - što znači Somnofilija

Ljudi koji imaju somnofiliju možda ne žele nekome nanijeti zlo ili silovati. Međutim, oni primaju seksualno uzbuđenje i orgazam namećući se i dodirujući njegujuću osobu ili joj njegujući njegu. Ako se ovi pozivi ponašaju kao dio sporazumnog scenarija, to može biti savršeno sigurno, zabavno i zakonito. Oni koji ne mogu kontrolirati nagone oko somnofilije i koji ne traže pristanak mogu imati koristi od traženja liječenja.