Skoliosexual

Definicija

Definicija - što znači Skolioseksualna sredina?Skolioseksualni je inkluzivni termin koji se odnosi na seksualnu privlačnost prema pojedincu koja nije binarno identificirana. Odnosno, privlačnost za pojedinca koji se ne identificira kao posebno muško ili žensko.vatra međunožje seks

Kinkly objašnjava SkoliosexualOpćenito, pojam se odnosi na seksualnu orijentaciju u kojoj su seksualno privlačni oni koji se ne poistovjećuju s tradicionalnom binarnom muškom / ženskom formom. U nekim se slučajevima termin koristi za opisivanje seksualne privlačnosti prema onima koji su rodno izraženi i transrodni. Može se koristiti za opisivanje seksualne orijentacije ili sklonosti.

seks vila rep