Plati za igru ​​(P4P)

Definicija

Definicija - što znači Plaćanje za Play (P4P) znači?Plaćanje za igru ​​(P4P) odnosi se na razmjenu nečega od novčane vrijednosti za seksualne aktivnosti.kaubojke seksualne priče

Kinkly objašnjava Plati za igru ​​(P4P)Plaćanje za igru ​​može uključivati ​​fizičku razmjenu seksualnih aktivnosti za novac ili za nešto s novčanom ili drugom vrijednošću. Poznata usluga obuhvaćena kategorijom P4P je prostitucija. To može uključivati ​​one seksualne usluge koje se dovršavaju putem interneta ili telefona, poput telefonskih linija ili fotografija / video poruka. P4P usluga je uobičajena i može se odnositi na usluge koje su pravne i nezakonite prirode.