Mučenje bradavica

Definicija

Definicija - što znači Mučenje bradavica znači?



Mučenje bradavica je BDSM aktivnost kod koje dominantni partner nanosi bol ili intenzivno stimuliranje na grudima pokornog partnera. Mučenje bradavica oblik je mučenja dojke.



položaji u kadi

Kinkly objašnjava Mučenje bradavica



Mučenje bradavica može uključivati ​​upotrebu stezaljki za bradavice, pribadača za odjeću, vezanje grudi za prsa, vezivanje grudi, konzerviranje, flagelaciju, probadanje ili razne oblike osjećaja, uključujući ektričnost i temperaturu. Budući da su grudi erogene zone, kaže da je iskustvo mučenja bradavica jedna bol pomiješana s užitkom.

kako koristiti vibrator leptira