Muško - žensko (MTF)

Definicija

Definicija - što znači Muškarci do žene (MTF) znače?Muškarac prema ženi (MTF) odnosi se na jedinku rođenu u muškaraca koja je podvrgnuta operaciji ponovnog postavljanja spola da bi postala žena. Pojedinca koji se smatra MTF-om naziva se trans žena.Kinkly objašnjava Muško - žensko (MTF)Transrodne osobe obično se ne poistovjećuju s spolom kojem su dodijeljene pri rođenju. Neki ljudi koji su rođeni s muškim osobinama i genitalijama identificiraju se kao ženski, a isto tako neki ljudi rođeni 'ženskim' identificiraju kao muške. Nakon što se transrodna osoba podvrgne operaciji premještanja, izrazi poput MTF koriste se za kategorizaciju određenog rodnoga prijelaza.