Prisilna feminizacija

Definicija

Definicija - što znači Znači li prisilna feminizacija?Prisilna feminizacija je praksa u kojoj dominantni partner (bilo kojeg spola) čini da mu se identificirani muškarci pokorno preuzimaju femininiziranu ulogu. Ovo može uključivati ​​da se izrađuje ženska odjeća, da se zove ženskim imenom, da se izrađuje u ženskom maniru i da se analno prožima. Dio fantazije je da pokorni partner bude prisiljen na tu ulogu protiv svoje volje. Međutim, kao i u svim BDSM postupcima, pokorni partner zapravo ne bi trebao raditi ništa protiv svoje volje. O svim aktivnostima treba se prethodno dogovoriti i dogovoriti sigurnu riječ kako bi pokorni partner mogao iznijeti želju da zaustavi scenu ako je potrebno.Kinkly objašnjava Prisilna feminizacijaDio privlačnosti prisilne feminizacije dolazi od pritiska koje društvo vrši na muškarce da tradicionalno budu 'muški'. Muškarac koji je privučen stvarima označenim 'ženstveno' može osjećati da se ne može prepustiti tom dijelu sebe. Imati nekoga da ga 'sili' na to pruža mogućnost za te osjećaje. U ovom scenariju nije krivnja muškarca što je postupio na ženski način. To mu pomaže u oslobađanju od moguće krivnje ili gnjeva.