Prebacivanje pet zglobova

Definicija

Definicija - što znači Znači pet naslona?Promjena pet zglobova je sleng pojam koji se odnosi na mušku masturbaciju.što znači quirt

Kinkly objašnjava Prebacivanje pet zglobovaIzraz pet pretresanja ručnog zgloba pruža nagoveštaj pokretu koji ruka čini tijekom muške masturbacije. Iako se obično koristi za upućivanje na solo masturbaciju, ono se koristi za upućivanje na druge osobe koje rade masturbaciju. Može se koristiti za upućivanje u ručni posao druge osobe ili za međusobno masturbiranje.

vrste egzibicionizma