Pristanak

Definicija

Definicija - što znači Pristanak

Napredujući pojam pristanka korak dalje, oni u BDSM zajednici često koriste izraz informirani pristanak. Informirani pristanak znači da sve strane mogu dati pristanak i svjesne su svih potrebnih činjenica prije davanja pristanka. Općenito, osoba ne može dati informirani pristanak ako je mentalno nesposobna, u dobi od zakonske suglasnosti, nije u potpunosti informirana o uključenim rizicima, ako im nije izrečena istina o uključenim partnerima, itd.

BDSM temelji se na uzajamnom pristanku svih uključenih odraslih osoba. Važno je napomenuti da se BDSM, koja se koristi bez potpuno informiranog pristanka, smatra zlouporabom.

savjeti za masturbaciju muškarci