Apstinencija plus obrazovanje

Definicija

Definicija - što znači Abstinencija plus obrazovanje znači?Apstinencija plus obrazovanje oblik je seksualnog obrazovanja koji pruža informacije o SPI i prevenciji trudnoće, a apstinenciju predstavlja kao idealnu seksualnu opciju za neoženjene pojedince.mučenje u kavezu za penis

Kinkly objašnjava Apstinencija plus obrazovanjeApstinencija plus obrazovanje srednji je temelj između apstinencijskog obrazovanja i sveobuhvatnog seksualnog obrazovanja.